Żywienie w chorobie Parkinsona

„Żywienie w chorobie Parkinsona – praktyczny poradnik dla pacjentów” to książka kierowana do osób chorych, ich opiekunów oraz specjalistów zainteresowanych tematem dietoterapii w chorobie Parkinsona. Powstała ona z myślą podzielenia się informacjami zdobytymi przez autorkę podczas badań prowadzonych w ramach projektu badawczego „Przydatność tremorometrii (według doświadczalnego systemu pomiarowego) w rozpoznawaniu i leczeniu choroby Parkinsona”. W poradniku omówione są problemy żywieniowe osób z chorobą Parkinsona, podstawowe zasady racjonalnego żywienia oraz zasady diety stosowanej u osób leczonych preparatami lewodopy. Zawiera on przykładowe jadłospisy, przepisy oraz wskazówki ułatwiające chorym stosowanie diety. Do książki załączony jest plakat z piramidą zdrowego żywienia.

Pobierz poradnik >>>