BMI

BMI (Body Mass Index)

Wskaźnik masy ciała BMI (lub inaczej wskaźnik Queteleta) to najczęściej stosowany wskaźnik służący do oceny stanu odżywienia, prawidłowości masy ciała oraz ryzyka wystąpienia chorób związanych z nadwagą i otyłością.
Uwaga! Wskaźnik BMI nie jest wskaźnikiem otłuszczenia ciała. Możliwy jest:
– niski stopień otłuszczenia ciała przy BMI wskazującym na nadwagę lub otyłość (dotyczy głównie sportowców, osób o wysokiej zawartości masy mięśniowej)
– wysoki stopień otłuszczenia ciała przy BMI wskazującym na prawidłową masę ciała
lub niedowagę (może dotyczyć osób niedożywionych, o słabo rozwiniętej muskulaturze)

Masa ciała Wzrost Płeć
kg cm kobieta mężczyzna