WHR

WHR (Waist/Hip Ratio)
 – oznacza stosunek obwodu talii do obwodu bioder

Wskaźnik ten służy do oceny rozmieszczenia tłuszczu w organizmie i diagnozowania typu otyłości. Wyróżnia się: otyłość brzuszną (aneroidalną, centralną, typu „jabłko”) występująca częściej u mężczyzn oraz otyłość pośladkowo-udową (ginoidalną, obwodową, typu „gruszka”) występująca częściej u kobiet. Otyłość brzuszna w porównaniu z otyłością pośladkowo-udową wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy typu II, nadciśnienia oraz wylewu krwi do mózgu.

Obwód talii Obwód bioder Płeć
cm cm kobieta mężczyzna